Szerviz
Itt add meg az alcímet

Arany idézet Csaba királyfi előhang

Mi emel? mi tart fön? mi sugall? mi biztat?...
Kebelem egy hangja. Követem is aztat.
Egy hang, mely csilingel az égi madárban,
Hogy lerombolt fészkét rakja késő nyárban;
Mely a pók fonalát százszor megfonatja,
Noha füstbe százszor menjen áldozatja;
S mely, hatalmasb szóval, a költőben riad:
"Ha későn, ha csonkán, ha senkinek: írjad!"

Szakonyi halotti búcsúztatója

https://books.google.hu/books?id=Sx9lAAAAcAAJ&pg=PA9&dq=szakonyi+m%C3%A1ty%C3%A1s&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=szakonyi%20m%C3%A1ty%C3%A1s&f=false

Katolikus:


Névtárak, sematizmusok


Építészethez:

egy portán több család is lakhatott:

1860-as telekjegyzőkönyvi térkép szerint

Széchenyi u.: páratlan oldal 6. ház (Bors Sanyi?) a és b rész = két család? iskola mellett Gombásék ab; páros oldal: Pauerék 16. ab; Márton bácsi 14. abc, Dezső id. 12. ab, Dezső ifj. 6. ab

Rákóczi u. páratlan: Németh L. ab javított, nehezen felismerhető. Dénes ab, Cserháti ab, Kondrád ab, Mészáros Gy. abc, Mészáros Pali ab, de utcafrontosan

Kossuth u. páratlan óvoda ab, óvoda mellett ab, bolt helyén ab, kultúr helyén ab, kocsma helyén abcd, Bendesék helyén ab

páros: Farkas Magdus néni ab, Vági Samu ab, V. S. mellett ab, Bors Sanyi ab, Németh Józsi ab, Miklós bácsi ab c?, Farkas Attila abc

Árpád u. Samu Titusz féle telken két különálló ház, mellette országút felé ma már nem létező ház ab

Erzsébet u. Németh K. féle ház ab, feljebb, másik oldalon kanyar előtt két háznál is ab,

Batthyány u. nyugati oldal templom irányából 2,3,4. házak ab + még kettő a végén ab

Utam hazafelé, cigányok házai, Nyári János adatai, Erdélyi Zoltán gyűjtése 1966-ban


Hivők

Finta Dani bácsinál szoktak gyülekezni: Tatay u. 3. (Hilda-ház)


Posta

kezdetben ott volt, ahol most a György Erzsi néni lakik, majd a Gombás Lajos-féle házba költözött. A jelenlegi tehát a harmadik helye. Mindhárom Petőfi u.


Boltok

Sabla-Hatfejű ház - Kossuth u., Gabnai-ház - Kossuth u., Hangya - Kossuth u., Lang Laci - Kossuth u., Deutsch - Bácsi Pista helyén - Kossuth utca, Most Sabla Zoli féle házban Petőfi u.


Ruhakereskedők

Rosenberg (rokkant ember volt) - Salamon Annus - Vági Piri -féle ház Rákóczi u.


Gabonakereskedő

Rehberger - Kossuth u. 44? Hosszú egybeépült ház Teszér felőli felső fele


Csarnok

Először a Hangya Szövetkezet raktárában volt, Gabnaiék felől, majd Folyósi Borséknál (Deli Kari-féle ház Kossuth u. 27?, majd a mostani helyén.


Kocsmák

Régebbi a Bozzaynak nevezett. Újabb a Tatay. A harmincas években ? az állomásnál is volt kocsma Mészáros Sándor-féle, a Petőfi és Jókai utcák elágazásánál, a későbbi Egyed-házban. Ezért van a ház sarka leszögletesítve. Mészáros Sándor kovács is volt, később leköltöztek a Széchenyi u. 31-be. Ez volt a mindenkori kovács háza, a műhely mellett. A házat követő istállóban a falu bikái voltak. Később Borbély Endre bácsi volt a kovács.


Ráth Mátyás anyja Raits Zsuzsanna. Urszini Sámuel felesége Raits Sára, ők testvérek voltak. Urszini nagybátyja volt Ráthnak. Mamának a nagymamájának a nagymamája Gregor Katalinnak a nagy vagy dédmamája volt az unokatestvére Ráth Mátyásnak. Őt Urszini Zsuzsannának hívták. Sámuel lánya volt.