Dombszeri Mindenes Gyűjtemény

Németh Tibor helytörténeti ismeretterjesztő oldala

Református


Gyülekezettörténet

Thury Etele: A Dunántúli Református Egyházkerület története I. Pozsony, 1998. 269.


A Pápai egyházmegyében található Tamásinak nincs református lelkésze 1629-ben.

************************************************************************************************************************

Tóth Endre: A pápai református egyházmegye története Pápa, 1927. 19.

Bakonytamási. Veszprémmegyei község Pápától északkeletre. A XVII. század elején itt is volt református gyülekezet. 1619-ben Várallyai Péter volt a református prédikátor, 1623-ban pedig Boldi János. De 1622-ben már evangélikus lelkésze is volt. Református prédikátorral pedig nem találkozunk többet. A gyülekezet neve ugyan előfordul még az 1629-i körmendi zsinat jegyzőkönyvében, mint a pápai egyházmegyéhez tartozó gyülekezeté, de mint amelynek prédikátora nincs. - Ma nem él itt református.

Prédikátorai voltak: Várallyai Péter 1619; Boldi János 1623.

Dombszeri Mindenes Gyűjtemény / Létrehozva 2016-ban
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el